דילוג לתוכן העיקרי

איזוהי הדרך שיבור לו מי שחפץ לזכות את אביו בהתקרב יום הפטירה (יאר צייט)?