דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות רשאית אשה נשואה לתת צדקה שלא על דעת בעלה?