כיצד ינהגו הציבור עם אחד מבאי בית הכנסת שהינו כהן שחי עם גויה?

תאריך: 
12/07/17 י"ח תמוז התשע"ז
x

Audio Playlist