דילוג לתוכן העיקרי

האם צריך לחזור על מעשה הקידושין אם נתברר למפרע שאחד העדים פסול?