האם צריך לחזור על מעשה הקידושין אם נתברר למפרע שאחד העדים פסול?

תאריך: 
18/07/17 כ"ד תמוז התשע"ז
x

Audio Playlist