באלו תנאים יתחייב הקונה באונאת המוכר?

תאריך: 
25/07/17 ב' אב התשע"ז
x

Audio Playlist