האם, לדעת הרמב"ם, רשאים לטלטל השופר בשבת מפני שדינו ככלי שמלאכתו להיתר?

תגיות: 
תאריך: 
04/09/17 י"ג אלול התשע"ז
x

Audio Playlist