האם יוצאים ידי חובת שמיעת שופר כשהתוקע מחלל שבת שלא בפרהסיא?

תאריך: 
08/09/17 י"ז אלול התשע"ז
x

Audio Playlist