דילוג לתוכן העיקרי

האם יוצאים ידי חובת שמיעת שופר כשהתוקע מחלל שבת שלא בפרהסיא?