מהן הנסיבות שתישלל זכותו של הקונה להחזר הוצאות תיקונים על הקנין שנתגלו בו פגמים?

תאריך: 
11/09/17 כ' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist