האם לשיטת הרמב"ם, יאסר המאכל שנתבשל בסתם כלים של גויים?

תאריך: 
29/10/17 ט' חשון התשע"ח
x

Audio Playlist