שכחה לומר 'יעלה ויבוא' בתפילת ראש חודש - האם, לשיטת הרמב"ם, עליה לחזור על התפילה?

תאריך: 
19/11/17 א' כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist