דילוג לתוכן העיקרי

דקדוק שו''ת הרמב"ם שעסק במנהג ליצוק מים במקום טבילה לנשים

בשו''ת הרמב"ם רמב שעסק במנהג ליצוק מים במקום טבילה לנשים, כתב (בערך ברבע התשובה):
"וידענו שיעור זה המעשה הרע והמנהג המגונה שכלולים בו מינות וגלוי עריות בפרהסיא לרבים". ולא הבנתי איך יש כאן גילוי עריות בפרהסיא? בסה"כ יש אשה שיוצקת מים על חבירתה. אין זה דומה לבלנית? או שהרמב"ם נגד בלנית

ברוך תהיה

הספד על אישיותה האצילית של אימו

הלכה לעולמה בשיבה טובה מרת סעדה בת יחיא ע"ה, אמו של הרב רצון ערוסי שליט"א, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית. הלוויתה יצאה מביתה שברמת גן להר המנוחות בירושלים. במהלך שבעת ימי האבל פקדו גדולי ישראל את בית האבלים למסור תנחומים לרב ערוסי ומשפחתו ודיברו אודות דמותה המופלאה אשר זכתה לחנך ולהעמיד דור ישרים מבורך המקרין אור תורה ומידות טובות על כל עם ישראל כולו.

דברי הספד ותנחומים על אשת חיל סעדה בת יחיא ע"ה

תוכן

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א הגיע עם משלחת מנהיגי ציבור דיינים ותלמידי חכמים למסור דברי הספד ונחומים לכבור מו"ר הרב רצון ערוסי על פטירת אימו מרת סעדה בת יחיא ע"ה. הרב עמד בדבריו על חשיבות חינוך ללימוד הלכה ודקדוקי מצוות כמגן ליצר הרע.

מי באמת מגן על כבודן של הנשים? ביחס להחלטת בית המשפט למנוע מופע בהפרדה

תוכן

החלטת ביהמ"ש העליון אשר אסר לקיים מאורע לחברה החרדית בעפולה במתקן ציבורי שבו המאורע התקיים על בסיס של הפרדה בין נשים ובין גברים לפי בקשתם של המשתתפים באירוע, הלו הם בני החברה החרדית. ולפי בקשתו של האמן שאמור לשיר באירוע, שהכל מותנה בהפרדה כדרכם של החרדים ששומרים על ההפרדה המגדרית באירועים כאלה.

Subscribe to נשים