האם רשאים לעכב קבורת החייב עד שיסכימו יורשיו לפרוע החוב הרובץ על עזבון?

תאריך: 
21/11/17 ג' כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist