דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לעכב קבורת החייב עד שיסכימו יורשיו לפרוע החוב הרובץ על עזבון?