שורשי עץ שחדרו לצנרת שופכין של דייר אחר בבית משותף - מי נושא בנזקים, הבעלים של העץ או הבעלים של הצנרת?

תאריך: 
28/11/17 י' כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist