דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לפזר ברחוב פתיתי לחם עבור העופות או שיש לחשוש לאיסור משום ביזוי אוכלין?