כיצד יש להתייחס להצהרתו של נשיא ארה"ב טראמפ על כך שירושלים היא בירת מדינת ישראל?

שאל השואל ואמר, כיצד יש להתייחס להצהרה של נשיא ארה"ב טרמפ על כך שירושלים היא בירת מדינת ישראל. והתשובה, אין צל של ספק שהוא ראוי לכבוד ולהערכה מרובים. שכן, עיננו רואות ולא זר שמדובר כאן במאבק בין אמת ובין שקר. דהיינו, כיצד הערבים מכריזים על ירושלים כעיר הנצח שלהם בעוד שכל התנ"ך כולו מדבר על ירושלים כעיר הבירה של ארץ הקודש, העיר הקדושה של העם היהודי, העיר הקדושה של כל האנושות.

ואילו הם משכתבים את ההיסטוריה ונוהגים באלימות גם צבאית, גם פוליטית, גם מדינית כדי לשכתב את ההיסטוריה. אבל, לצערנו הרב אפילו הנוצרים והאוונגליסטים שבתוכם הללו אשר מכירים בבייבל, בתנ"ך, כספר קדוש. אירופה אשר היתה צריכה היא להיות הראשונה להכריז על ירושלים כעיר הקודש של ארץ הקודש, של עם הקודש, כולם נוהגים בצביעות בפחד, ביראה מפני המוסלמים אשר כאמור משכתבים את ההיסטוריה. ראו את התגובות של נשיא צרפת, גרמניה, בריטניה, כולם כאחד מסתייגים מההצהרה החשובה של טרמפ. גם ארה"ב במשך עשרות שנים כפי שאמר טרמפ הכירה בכך שירושלים היא עיר הבירה, אבל פחדו, חששו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. הן בגלל התגובה שלה ערבים, והן בגלל הרצון שלהם לקדם את עניין השלום. לכן הוא צדק ואמר, למעלה מ- 20 שנה אנחנו מקפיאים ולא אומרים שירושלים היא עיר הבירה בשביל השלום, והשלום לא בא. ואם כן, צריך לומר את האמת שירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל, של עם ישראל ולצפות לשלום ולפעול למען השלום. כי ככל שקוברים את האמת מזה לא יצמח שלום. רק אם מחזיקים באמת יש סיכוי לשלום, כי התאבון של השקרנים גדל יותר ויותר. ולכן כשמעמידים במקום דברים מסוימים אזי יש סיכוי אולי לשלום. עלינו לזכור רבותי, שבוע שעבר קראנו בהפטרה על פרשת וישלח שהיא הפרשה של המאבק של עשיו ויעקב את הנבואה של עובדיה, ושם נאמר ביום עמודך מנגד, עשיו, אדום בזמן שבאו להחריב את ירושלים בבית ראשון, נבוכדנצר. יום עמודך מנגד, עמד בצד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל. גם אתה כאחד מהם. היתה התחרות מי יהרוג יותר מתושבי ירושלים. מי יהרוס יותר בחומות ירושלים. ועשיו עמד מנגד עם ישראל מנצחים הוא איתם, ואם האויבים ינצחו הוא איתם. מאז ומתמיד ירושלים היתה משועבדת בשביל שיקולים פוליטיים, מדיניים, צבאיים מנוגדים לערכים מנוגדים לאמת. אבל על זה הנביא אומר, והיה בית ישראל לאש ובין יעקב להבה. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי ה' דיבר. כך טיטוס המיוחס לאדום ולעשיו, הרס את בית שני. אבל עכשיו, אנחנו מקווים כבר אחרי חורבן שני, לבית שלישי, ועל חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים. לכן, אין צל של ספק עדיין עלולים אנחנו לחוות בתגובות אלימות מצד גורמים משכתבי ההיסטוריה. אבל מבחינתו של האיש הוא עשה דבר גדול, דבר נועז, דבר אמתי שהוא יכנס שמו להיסטוריה. ועל זה הוא ראוי לברכה להוקרה ולהערכה. ראו גם ראו, כורש אשר העיז בימיו ואמר, מי בכם מכל העמים. ויעלה לירושלים, יבנה את ירושלים, וסייע בידיהם. וכי מה חשבתם? 70 שנה אחרי החורבן של נבוכדנצר, נבוכדנצר החריב את בית המקדש וכי חשבתם שלא היו אוייבים מבית ומחוץ נגד בניית בית שני. הרי הלכו לאחשוורוש והוציאו צו מניעה נגד בניית בית שני. וכורש נכנס להיסטוריה ויש שער אשיר בשער שושן נגדי פתוחה, נקרא שער שושן לכבודו של כורש. אלכסנדר מוקדון בא לארץ וקד קידה כלפי שמעון הצדיק והתנגד לכל אותם אוייבים, לכל אותם אוייבים מבית ומחוץ שהתנגדו לבית שני ועל כך הוא נכנס להיסטוריה, שחכמי ישראל קבעו שהשטרות יכתבו על שמו. ויהודי תימן עד היום הזה, יותר נכון עד עלותנו לארץ אנחנו ממשיכים גם בימים האלה לכתוב, לזכר השטרות לפחות בכתובה ומניין השטרות שהוא מאז אלכסנדר מוקדון. הרי אנחנו רואים שאבותנו חכמנו חינכו אותנו להוקיר ולהעריך את אותם אומות עולם אשר מכירים באמת הגדולה על קדושת ירושלים, על קדושת המקדש ועל קדושת ישראל. אלה ראויים להוקרה ולהערכה. ולא נותר לנו אלא להתפלל לאבינו שבשמים שנתגבר על כל משכתבי ההיסטוריה והאוייבים ונגיע גם לאמת וגם לשלום. חבל, חבל שיש לנו מבית אחים אשר אתמול במקום לשמוח אבלים ואומרים טרמפ עכשיו הרס את השלום. שלום שלא ראינו אותו, לא רואים אותו. כמה שידינו מושטות לשלום לא מועיל. זכרו מורי ורבותי, בשעה שברק היה ראש ממשלה עשה דבר שלא היתה לו החלטה של ממשלה, ואמר לערפאת אתה יודע מה? קח את כל הר הבת, תן לנו רק זכות מתחת. לא הסכים גם לזה. לא יהיה לנו חלק ונחלה עד כדי כך משכתבי ההיסטוריה אשר רואים שיש פרי לאלימותם יש תמיכה מדינית בינלאומית של כל אותם צבועים והפחדנים אשר נותנים יד לאלימות המדינית והפוליטית והצבאית הזו, והטרוריסטית הזו. משום כך מורי ורבותי, אסור שיהיו בתוכנו אחים שפוחדים, אלא נכון, להתפלל לשם ולנקוט אמצעי זהירות והגנה ולהמשיך להושיט יד לשלום. אבל גם להודות לשם על זה שנמצא כבר חלוץ בתוך אומות העולם שמודה על האמת, אפשר שלאט לאט גם כן יצטרפו במשך הזמן, גם גורמים בינלאומיים אחרים שילכו בדרכו זו.

תגיות: 
תאריך: 
07/12/17 י"ט כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist