האם ראוי לבטל לימוד ילדים על מנת להשתתף בהלוויה של גדול הדור? האם רשאים שלא לקיים צוואתו?

שאל השואל ואמר שאתמול בלוויה של הגאון הצדיק הרב שטיינמן זצ"ל היה קידוש השם גדול מאוד. אפילו אנשי תקשורת שהם לא קרובים לתורה ומצוות סיקרו את הלוויה והתעניינו בכל מה שהתרחש ובמיוחד כשהקריאו את הצוואה של הרב. בכל זאת, הוא שואל, האם לא נעברו שני כללים: כלל אחד, של ביטול תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, והשני שהרב ציווה לא להספידו, וכן לא להשתתף בלוויה, די בעשרה וכיוצ"ב.

ובכן, ראשית צריך באמת לומר שמדובר באישיות דגולה מופתית מיוחדת במינה.שכן למרות גדלותו בתורה היה ענוותן גדול מאוד, צנוע מאוד, פשוט מאוד, אוהב הבריאות וגם עם הרבה, הרבה חכמת חיים. עם הרבה הרבה שקילות, וגם עם הרבה עשייה למען מוסדות תורה. ממש באופן אישי ופיזי טרח והגיע לגבירים כדי לאסוף כספים ולתת למוסדות תורה ולהעמיד אותם כדי שיוכלו להתקיים. וכאמור, לא החזיק טובה לעצמו כלל ועיקר. והגדלות שלו היא שלמרות שאצל אחינו האשכנזים, מאוד מטפחים את כבוד התורה ואת גדולתם של גדולי התורה. למרות הכל, השכיל הרב והצליח לשמור על פשטותו ועל ענוותנותו ועל צניעותו ועל אהבת הבריות שלו, ללא הבדל במי מדובר. זוהי גדלות של איש אשכולות, זה משהו מיוחד במינו.

ואשר לשאלה, באמת בעניין ביטול תורה של תלמוד תורה של בית רבן, בשולחן ערוך סימן שס"א יורה דעה, סעיף א', נאמר שמבטלים תלמוד תורה להוצאת המת, עד שישים ריבו. כלומר, אנחנו רואים שתורת ישראל נותנת כבוד עצום לאדם שנפטר, ועד כדי כך אפילו שישים ריבו משתתפים בלוויה ומבטלים תלמוד תורה לצורך כך, אולם התלמוד תורה שאמור כאן, הם עוסקים בתורה, כמו אברכים, כמו בני ישיבות, אלה מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת. אבל בסוף ההלכה נאמר, ותינוקות של בית רבן אין מתבטלים כלל. כלומר, יש הבדל בין תלמוד תורה של הגדולים ובין תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן שמרן פסק שאין מבטלים כלל . ומכאן השאלה של השואל, שהוא אומר, לכאורה למה ביטלו אתמול גם תלמוד תורה של בית רבן.

אכן באמת, כבר עמדו על כך כמה מן הפוסקים, שהרי הגאון מווילנא כתב בהקשר להלכה הזו, שלמדנו בגמרה במסכת שבת שאין מבטלים תלמוד תורה של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. אז לכאורה היו צריכים להימנע מלבטל תלמוד תורה בזמן ההלוויה הזאת. תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן. אולם כבר הרב עובדיה יוסף בשאלות ובתשובות יביע אומר חלק ב' אורח חיים סימן כח' או ט, דן במוסר העבודה של העובדים, ובמיוחד מלמדי תינוקות של בית רבן שלא ילמדו בלילה, ושלא יתפללו סליחות בלילה, כדי שיוכלו ביום ללמד בצורה הנכונה והמדויקת . למרות הכל הוא מביא כאלה אשר לימדו זכות על אלה שמבטלים תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן כשמדובר בגדול הדור . כשמדובר באנשים גדולים שצריך לכבד כבוד התורה . כלומר, זהו מנהג, זהו מנהג שהתפתח כדי לטפח את העניין של כבוד תורה. אבל מצד הדין לכאורה אסור לבטל תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן. אבל כאמור זהו מנהג שכבר לימדו עליו זכות.

לגבי השאלה השניה בנוגע להספד, אכן מצאנו גדולי עולם שמצווים שלא להספיד אותם, ולמרות הכל הנודע ביהודה הספיד את פני יהושע למרות שציווה שלא להספיד אותו, כי אמרו שמדובר בגדול מאוד מאוד בתורה שצריך ליידע את הציבור, והציבור צריך לדעת ולחלוק כבוד לתורה, ולכן לא שומעים לו, למרות שמצווה לקיים דברי המת. בזה לא שומעים לו. ולכן הרב הגאון חיים קניבסקי שליט"א, שהוא איש הלכה גדול, הורה שלא לציית לו בעניין הזה, וכן שיש לכתוב עליו תארים ומאמרים, לא כמו שהוא ציווה. אבל רואים מהצוואה של הרב זצ"ל, שהיה ענק רוח. כי לא מדובר בדברים שנאמרו סתם, אלא דברים אמתיים. כך הוא הרגיש, שלא רצה שיקראו לו צדיק, ושלא ייתנו לו תוארי כבוד. שמספיק בלוויה בעשרה. דברים שבאמת תואמים את אישיותו ואת את אורח חייו. וידוע הבית שלו פשוט בפשוטים. היה יושב על גבי מיטה בלי מזרן ועל גבי כסאות פשוטים שבפשוטים, למרות שכאמור היה מקיים עולם תורה גדול מאוד, ולכן צוואתו היא כנה, ואינה מן השפה לחוץ. אבל כאמור יש מצווה לכבד את התורה ולכן מורים... שלא לשמוע במקרה כזה לצוואה. כמובן משתדלים למעט. גם מורי ז"ל ציווה שלא יספידו אותו, וחרגנו מן הצוואה. הספדנו אבל לא הרבינו, כי כאמור, גדולים כאלה חייבים לחשוף אותם לפני הציבור. חייבים לזעזע את הציבור באובדנם.

מי יתן לנו חליפתם. מי יתן לנו תמורתם, באמת מאור גדול נסתלק מאיתנו. צריכים אנו להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזריח לנו מאורות כאלה במקום המאור הגדול הזה שנתבקש לישיבה של מעלה. תהיה נשמתו של מורנו ורבנו צרורה בצרור החיים.

תאריך: 
13/12/17 כ"ה כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist