המכנה את חברו הנחקר-מושחת, הרי הוא חבר לאיש משחית

האם מותר לקרוא או לכנות אדם אשר נמצא בשלב של חקירות משטרתיות כחשוד?

האם מותר לקרותו או לכנותו מושחת או לא?

ומעשה שהיה, כך היה. שני חברים יהודים יראי שמיים נחלקו בינם לבין עצמם אם להשתתף בהפגנות הללו שמתקיימות מוצ"ש והפעם נוספה גם הפגנה בירושלים. שהאחד אמר שכבר שמע את ההלכה שלנו, שאסור להשתתף בהפגנות הללו ולא מטעמים פוליטיים אלא מטעמים הילכתיים. דהיינו, שאסור לחרוץ דינו של אדם בטרם נחקר, בטרם הועמד לדין בהליכים ראויים, כי אחרת זה בית דין שדה שאין בכך חמור ממנו, ואין לך דבר יותר אסור ממנו. ואילו האחד שלא שמע את ההלכה שחשב להשתתף לפחות בהפגנה שמתקיימת בירושלים אחרי ששמע מחברו את ההלכה נכנע ואמר שהוא לא השתתף בהפגנה כי אם נפסק שאסור - אסור.

אבל, תוך שהוא נכנע להלכה אמר, אבל פלוני אלמוני הוא מושחת, אין מה לעשות, ככה בצורה החלטית. ועל כך שואל חברו ואומר, האם היה מותר לו לומר את הדברים האלה או לא?

והתשובה לא ב- א' רבתי. לא רק שיש כאן רכילות אלא יש כאן לשון הרע בדרגה החמורה שנקראת מוציא שם רע, כי אם אדם מייחס למען דהוא עבירה בעוד שלא נחקר הדבר, ולא נעשה הליך שיפוטי ראוי. הרי הוא נקרא מוציא שם רע. ומוציא שם רע זה עבירה הרבה יותר חמורה מאשר רכילות או סתם לשון הרע.

לשון הרע זה כשאדם מספר דברים רעים על זולתו והם דברים רעים אמיתיים. הוא עובר על לשון הרע אפילו שהם דברים אמיתיים.

ומוציא שם רע זה שהוא מייחס לבנאדם דברים רעים שאינם אמיתיים. וכל עוד אדם לא נחקר ולא נשפט ולא הוכרע שהוא אשם הוא חף מפשע. ואם מייחסים לו שהוא מושחט אזי זה נקרא מוציא שם רע מבחינה הילכתית, וזה עבירה חמורה מאוד וצריך אותו אדם לשוב בתשובה.

לא עוד אלא לא רק שמי שמשתתף בהפגנות כאלה נקרא הוא בלשון הכתוב, חבר הוא לאיש משחית שהוא מתחבר לאנשים מושחתים אשר שופכים דם בני אדם ברחובות ובשווקים. ואשר משתמשים במאבק למען השחיתות שהוא מאבק שהיה צריך להיות טהור, נקי מנגיעות לחלוטין משתמשים בזה כקרדום לחפור בו לצרכים פוליטיים, אין לך דבר יותר חמור מכך שמאבק שהיה צריך להיות טהור לגמרי הופך להיות מאבק פוליטי והכל בשם המאבק נגד השחיתות. אז אדם שהולך ומשתתף בהפגנות כאלה הוא נקרא חבר לאיש משחית.

אלא אפילו גם אם הוא לא משתתף בהפגנות האלה. אלא הוא גם משתמש בביטוי, פלוני הוא מושחת. הרי הוא נקרא חבר לאיש משחית. כי הוא חבר לאותם אנשים אשר מרשים לעצמם לחרוץ דין בטרם הליך שיפוטי ראוי.

כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על שנתן לנו תורת אמת ומנחה אותנו כיצד להתנהל ולא להיגרר ולא להיגרף אחרי צורה של חיים שלכאורה קוראים לה מערבית, מודרנית, דמוקרטית נאורה ואינה אלא שופכת דמים. אינה אלא אנרכיה, לא דמוקרטיה. ראיתם, כבר יש אפילו סימולים של גיליוטינה וכיוצ"ב. זה מדרון חלקלק מידרדר.

ברגע שמרשים המארגנים לבוא ולומר בשער בת רבים, פלוני הוא מושחת. צריך להעמיד אותו בדין, וגם היועמ"ש לא בסדר. הרי השלטון ניתן לאספסוף "ואספסוף אשר בקרבו", ניתן לרחוב.

מדינה דמוקרטית אמיתית, נאורה, אסור שתרשה הליכים כאלה. אבל מה לעשות, בעוונותינו המרובים תפיסת העולם הדמוקרטית של היום היא פשוט מוטעית מיסודה, היא תהרוס את הדמוקרטיה האמיתית. זוהי דמורקטיה שהיא אנרכיסטית.

תארו לעצמכם, שרים אשר השתתפו יחד עם ראש הממשלה, באותן ממשלות שנים מרובות. כל עוד הם היו שם לא אמרו שהוא מושחת, לא אמרו שהוא כך וכך. ועכשיו, בגלל שנפלטו בגלל מצבים פוליטיים וכדי לחזור ויהיה להם מעמד פוליטי, מרשים לעצמם לומר דברים איומים ונוראיים. שצריך לסרב פקודה עד כדי כך. ריבונו של עולם, הרי בימים כתיקונם  אם רב בישראל אמר שצריך לסרב פקודה, התקשורת היתה מציפה את זה כפי שעשתה בעבר ולא היתה מרפה מכך. ועכשיו שאדם דגול גדול אמר את הדברים האלה, איך אפשר שלא להציף את זה לשיח הציבורי, שאנחנו מידרדרים במדרון חלקלק שהדמוקרטיה הזו מתפוררת ותתפורר בדרך הזאת.

או מי שאומר שבעניין הצוללות הוא מושחת ויש לו נגיעה, ועכשיו מפרסמים מאמר שכנראה פרשת ה- 3000 של הצוללות צללה במצולות ים ושכאילו אין בזה אחיזה וכל הדברים האלה. הרי אנחנו הופכים להיות בני אדם שהתקשורת וכל האנשים הפוליטיים בעלי עניין מסובבים אותנו כל הזמן לפי אינטרסים שלהם ואנחנו עומדים כל הזמן במתחים, אנחנו לוקחים חברה בריאה ופתאום באים ואומרים לנו כך וכך. מהלכים עלינו אימים וכל הזמן גורמים לנו לסדקים בחברה. חקירות, כן. משפט, כן. אבל הבחישות האלה, הרכילויות הללו, המסעים הללו יהרסו את הדמוקרטיה. יהרסו את החברה. בסופו של דבר אין לנו מדינה אלא אחת, אין אומתנו אומה שסובלת מחיבוק בינלאומי אוהד, אלא בדיוק הפוך.

יום חמישי מתקרב ובא, זה יום עשירי בטבת, יום שהטיל בו נבוכדנצר מצור על ירושלים. וכי לא רואים, טחו עיניהם מראות שיש לנו מצור מדיני על מדינת ישראל ועל ירושלים עיר הקודש. כמה חרמות יש כמה אומות העולם מתלכדות סביב העובדה שכאילו אין לנו שייכות וקשר לירושלים. אסור שאנחנו נסמא את עינינו ונתעלם מהמצבים הללו ולא נחבר אותם כמו שאומר הרמב"ם אל מה שקרה לנו בעבר ונדע שאלו היו חטאי אבותינו בעבר שגרמו לנו לגלות ולחורבן. והם עלולים לגרום לנו לגלות ולחורבן אם נמשיך במדרון החלקלק הזה!

יש בתורת ישראל חכמה, מוסר קודש, יש בה דמוקרטיה אמיתית לא דמוקרטיה משתוללות כזאת, דמוקרטיה אנרכסיסטית, אלא דמוקרטיה אמיתית למי שילמד את המקורות. ולכן נתפלל לאבינו שבשמים שהדברים האלה יעצרו מבעוד מועד, לפני שזה יהיה מאוחר ויגרמו לחורבן לאומי איום.

תאריך: 
25/12/17 ז' טבת התשע"ח
x

Audio Playlist