אבידה שנמצאה והונחה במקום שאינו שמור ברמה גבוהה, האם יתחייב המוצא לשלם לבעל האבידה אם נגנבה?

תאריך: 
27/12/17 ט' טבת התשע"ח
x

Audio Playlist