האם רשאית אשה לצבוע שערה או לקצוץ צפרניה תוך שלושים יום לאבלה?

תאריך: 
15/01/18 כ"ח טבת התשע"ח
x

Audio Playlist