האם רשאי יהודי מאמין להתראיין באמצעי התקשורת הכלליים?

שאלוני באיזו מידה מותר לנו כיהודים דתיים להתראיין בכלי התקשורת הכלליים כשאנו רואים לא אחת שכלי התקשורת מנצלים את הראיונות עם אנשים דתיים כדי להסית את הויכוח לדברים שאינם ראויים כלל ועיקר.

לצורך זה ציין השואל שהנה בכנס העולמי לדיני ממונות שקיימנו, התקשורת הכללית במידה והתייחסו לכנס, לא התייחסו אל התוכן, אל המעמד, אל החשיבות של הכנס אלא מה אמר השר, מה אמר המפכ"ל, מה אמר כך וכך, לדברים הפוליטיים ולא לדברים הענייניים המהותיים ואל הבשורה שמשפט התורה מביא בנושא כל כך אקטואלי וחשוב שעסקנו בו היחס להפגנות במרחב הציבורי.

לכן הוא אומר, האם זה לא בזבוז זמן להתראיין אצלם? והאם יש היתר לכך כי לפעמים מסיתים את זה לעניינים אחרים?

והתשובה: אכן לצערנו לדאבון ליבנו יש לנו אחים ורעים שהם מנהלים את התקשורת הכללית, העיתונאית, הרדיופונית הטלויזיונית ויש מהם שהם רחוקים מתורה ומצוות ואפילו עם אג'נדה שנוגדת עניינים דתיים ואמוניים. ואין להם עניין בכל מה שקשור לתורה, למצוות, למשפט התורה ולהפך. יש להם לפעמים, לא לכולם, עניין להתנצח, להתנגד, להראות שהוא לא רלוונטי. ובאמת מי שאיננו מכיר את מגמותיהם ואת השיח שלהם אסור לו להתראיין כי הוא יביא רק לידי מכשול. ומי שמכיר את השיח שלהם ילך לעניין בדחילו ורחימו.

לכאורה לא היה צריך ללכת, אבל מה לעשות, אסור להפקיר את הזירה. כל הזמן התקשורת מציפה את המאזינים והצופים באג'נדות שהן רחוקות מן היהדות. אסור להפקיר את הזירה הזו, ויש צורך למרות הסיכונים ולמרות השלילה להביא את החיוב מול הצללים, את האורות.

אם אתם זוכרים ח"כ הרב אייכלר השתתף בהרבה תוכניות של פופוליטיקה והקדוש ברוך הוא חנן אותו ביכולת להשיב מנה אחת אפיים וזאת כדי לא להשאיר את הזירה ריקה, למרות שהוא יהודי חרדי ואין העולם החרדי מסכים כלל וכלל עם התקשורת הזו. אבל סוף סוף, לתקשורת הזו מגיעים הרבה בני אדם שהם גם מסורתיים, תמימי דרך ואם נשאיר את הכל פרוץ מה יהיה עליהם? לכן עת לעשות לה' הפרו תורתך.

ברמה עקרונית מי שהוא ראוי לכך, יעשה. אבל, יהיה צורך להיזהר. ובאמת הנה ראו, למרות שהכנס הזה נחשף להרבה מגורמי התקשורת, מי סיקר אותנו בצורה ראוייה? גורמי תקשורת דתיים או לאומיים. אבל גורמי תקשורת שרחוקים מתורה ומצוות או לא סיקרו, או רק הביאו כל מיני התבטאויות נקודתיות.

הייתי אמור להתראיין לתוכנית בערוץ 2 שנקראת ערב חדש. ואני כבר רגיל שיש תחקירנית ששואלת מה דעתך, לא פעם שאלתי אותם למה אתם שואלים מה דעתי? תשאירו את זה לעת הראיון. וענו: לא, אנחנו רוצים על מנת לדעת וכו'. ואז היא שואלת שאלות, אז לא אחת אחרי שאמרתי את העמדות שלי, לא אמרו שהם לא יעלו אותי לשידור. לא העלו כי לא משתלם להם להביא דעה כזו. כך היה לי גם בגלי צה"ל לא פעם, וגם בטלויזיה. ואכן בערב חדש ראיינה אותי התחקירנית למעלה מ- 20 דקות!! בשאלות מכאן ומשם מכל וכל. וחשבתי שאנו הולכים לתוכנית שבאמת שם נביא לידי ביטוי את כל אותן דברים שאמרתי לה בשאלות. בסוף הודיעו לנו ברגע האחרון, לא מתקיימת התוכנית. כי לא היה משתלם להם להעלות פיגורה כזו שתביא את המשפט העברי, משפט התורה ברמה כזו, ולכן התבטלה התוכנית. למרות שהיה צריך להיות מישהו שהיה אמור להתווכח איתי.

אתמול תחקירן ראיין אותי לקראת הופעתי היום בטלויזיה החינוכית, והוא אומר לי ומזהיר אותי מראש, התוכנית היא 7 דקות. אבל שתדע לך 7 דקות בטלויזיה זה נצח. אבל יעמוד ממולך מישהו שיביע גם דעה אחרת. שני מראיינים, שני מרואיינים ב- 7 דקות. ואז הוא שואל אותי, מה עמדתנו לגבי הלהטב"ים? אמרתי לו, מה זה קשור? הוא ענה, כיוון שאנחנו מדברים על החלת המשפט העברי. אז השאלה אם המשפט העברי מכיל, מה יש לו לומר על להטבי"ם על פמיניזם כל הדברים האלה. אמרתי לו, ואת זה אתה רוצה ב- 7 דקות??? שני מרואיינים, שני מראיינים להתמודד עם נושא כזה ב-7 דקות? אז הוא אומר, אבל צריך לדעת אם המשפט העברי רלוונטי וכו'. אמרתי לו, אם זו הדרך שלכם אני לא מגיע. אז פנה אלי העורך של התוכנית וטען, אבל צריכים לדעת מה העמדה שלכם? אמרתי למה לא, רק אם תתן את הזמן. 7 דקות לא יכול להיות. הוא אמר, לא יעלה על הדעת שמשפט יהיה רלוונטי אם אכן אין לו התייחסות או יש לו התייחסות שלילית ללהטבי"ם או פמיניזם. קודם כל בא תעלה את זה לויכוח. האם באמת הבעיה של להטבי"ם היא לא בעייתית לגמרי, שאתה כבר יוצא מתוך הנחה, שכל משפט שאינו תואם ללהטבי"ם הוא אינו ראוי. כל משפט שאינו תואם פמיניזם הוא לא ראוי. בא נעלה את זה לויכוח, נראה אורות, יש צלילים, חיוב ושלילה. לא אלא רק בזה. עד שאני אשיב לו על זה, נגמר כבר ה- 3 דקות ולא יכול להביא. לכן אמרתי לו, אני מצטער. אמרו טוב, מצטערים ומבטלים, ביטלו את התוכנית. ברוך ה', ברוך שפטרנו.

הדתה או הדחה?

שימו לב רבותי, הם מדברים על הדתה. מה זה הדתה? כאילו כל ריח של יהדות שאתה אומר, אתה כאילו מטיף לו להיות דתי. וזה אסור, אסור חס וחלילה כי אתה כאילו כופה עליו. למה זה כופה? אתה אומר לו, אם ירצה יקבל. לא ירצה לא יקבל. אבל זה שאתה לא רוצה לשמוע, אתה גורם שהבערות שלך תכפה עליך השקפת עולם. כי אם אתה לא יודע יהדות איך תבחר בין יהדות ללא יהדות? תלמד את היהדות, כשתגיע לרמה שתוכל להתווכח על היהדות, אדרבה ואדרבה אני אצדיע בפניך. אתה לא רוצה ללמוד ואתה קורא על כל סרך של יהדות, הדתה. אתה לא יודע שאתה עושה הדחה, לא הדתה, הדחה.

כל השנים התקשורת בידיכם ואתם מדברים בגרון של בני אדם שרחוקים מתורה ומצוות ואתם באים ואומרים, אוי ואבוי אם ישמעו דבר דתי זה הדתה. מה אתה עושה אם לא הדחה?.

כואב הלב מאוד מאוד על אחים ורעים כאלה, בשם אחינו. כולנו בני עם אחד אנחנו, אבל הם כל כך שוגים שהם לא יודעים שעם שורשים יהודיים צריך להתמודד. צריך ללמוד, ולא בדרך של גימיקים ולא בדרך של שאלה ותשובה ונגמר הסיפור וזהו. צריך לשבת ללמוד ולהתמודד עם הדברים האלה. ולא לחשוב, שהנה השקפתי החילונית היא הנכונה עכשיו תוכיח לי שההשקפה הדתית היא בסדר. ז"א ההשקפה הדתית מתייצבת לדין בפני המראיין, לראות אם היא בסדר או לא בסדר, במסגרת דקה או שתי דקות שהוא נתן לך להשיב על שאלה כזו גדולה.

אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיפקח את עיניהם כי בלי שורשים יהודיים זאת לא מדינה יהודית. זו מדינה יהודית גזענית שהולכת לפי הביולוגיה שנולד יהודי, אבל היא תהיה יהודית יהדותית אז זה טכנית עניינית לא גזענית ובשביל זה צריך להתמודד וללמוד.

עוד לא ראיתי מי שקיבל פרופסורה מבלי ללמוד רק עם איזה גימיק תקשורתי, אלא הוא משקיע, עד שהוא מקבל את הפרופסורה. אותו דבר יהדות לא שונה מכל מדע אחר, צריך ללמוד אותה כדי להתמודד איתה. בלי ללמוד, ורק על זה לחיות בקש על ידי ראיונות, ראיונות כאלה בתקשורת, זאת לא נקראת הבנה ותובנה אלא בדיוק הפוך מגמתיות. וה' יאיר עיני כולנו במאור תורתו ונזכה לגאולה שלמה במהרה ממנו, אמן.

תגיות: 
תאריך: 
05/02/18 כ' שבט התשע"ח
x

Audio Playlist