"וידעת כי שלום אהלך" תוכחה בין בני זוג תוך שמירה על שלום בית

תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
16/02/18 א' אדר התשע"ח
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist