מה דינו של השוכר או הקונה נכס מידי פולש שירד לשדה חבירו שלא ברשות?

תאריך: 
20/03/18 ד' ניסן התשע"ח
x

Audio Playlist