דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי להשתמש לאחר הפסח בתנור שלא הוכשר לפסח ושומנים דבוקים לדפנותיו?