כיצד על זוכה פרס ישראל, ירא שמים, לנהוג כשכופים עליו תרבות של חיבוקים נישוקים או הושטת יד ובמיוחד לנשים?

x

Audio Playlist