היש צדק בחוק המורה להעביר לאוצר המדינה את עזבונותיו של ניצול שואה ערירי?

תאריך: 
25/04/18 י' אייר התשע"ח
x

Audio Playlist