האם רשאים להעביר לצרכי צדקה כספים שהגיעו בטעות למחזיק בם?

תאריך: 
06/05/18 כ"א אייר התשע"ח
x

Audio Playlist