כיצד יתגדל ויתקדש שמיה רבה? האם האלוהים בוכה?

הערתו של הרב יוסף קאפח במורה נבוכים עמוד ש פרק יג הערה 31

מקורות: 
תגיות: 
תאריך: 
27/05/18 י"ג סיון התשע"ח
x

Audio Playlist