כיצד דנים בדיני קטן שנשא אשה והגדיל, והרי אין קידושין לקטן?

תאריך: 
03/06/18 כ' סיון התשע"ח
x

Audio Playlist