דילוג לתוכן העיקרי

האם כהן יחיד המשמש כשליח ציבור אינו רשאי לישא כפיו?