דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יגיעו נשים, הפטורות מלימוד תורה, לדרגת הנבואה ולחיי העולם הבא?

שאל השואל ואומר שלפי הבנתו בדברי הרמב"ם, שהאיש המטרה שלו היא לעבוד על מידותיו ולהחכים כדי שיזכה לחיי עולם הבא, או אם הוא זוכה לדרגת נבואה בעולם הזה. ואז הוא שואל מה בנוגע לנשים? איך הן יכולות להגיע לנבואה כמו מרים, או לחיי העולם הבא? שהרי כידוע הן קשורות ללימוד תורה אז איך הן יכולות להגיע לדרגות של נבואה או לחיי העולם הבא.