מה היא דמוקרטיה אמיתית ומה היא יהדות?

שאלו חברים לבית המדרש אשר זוכים ועוסקים בתורה יום יום. גם בתלמוד, גם במשנה, גם בהלכה, גם בענייני אמונה אבל גם הם מתמודדים עם שאלות שצפות ועולות בשיח הציבורי. הם שמעו בחדשות שיש חבר כנסת שמישהי התלוננה כנגדו שלפני 15 שנה הטריד אותה מינית, ומיד קיבל השעיה מיו"ר מפלגתו שיותר לא ישמש כחבר כנסת.

היו מחברי בית המדרש שאמרו, כל הכבוד, יש כאן סימן של הבראה רוחנית, של ערנות לרמה מוסרית, של צניעות וישר כוחם. בזה אנחנו רואים כאילו התקדמות לימות המשיח בעידן כזה מתירני, בעידן כזה שהכל מותרים לכם.

אבל היו חברים שהשיבו ואמרו, לא! נכון מאוד שאנחנו מתפללים ומייחלים ליום שאחינו היקרים יודו בסולם הערכים של תורתנו הקדושה, יודו שהערכים אשר הם באים מקרב החברה המודרנית שלכאורה הם יפים, הם נאים, שוויוניים, עם מערכת של זכויות לכל פרט עדיין יש בעיה קשה ביותר והיא ההליך השיפוטי התקין. גם כשיבוא אדם בדמעות שליש ויקבול בפני בית הדין שפלוני היכה אותו, או שפלוני גנב או גזל ממנו אסור לו לפנות לבית הדין באורח חד צדדי. אסור לבית הדין לשמוע אותו באורח חד צדדי, חייבים שני אנשים לעמוד בפני בית הדין ואז הקובל יקבול, והנקבל ישיב, ובית הדין יתחקר. זהו הליך שיפוטי תקין, אמיתי אשר חותר להגיע לאמת. אבל אם חלילה בני אדם ילכו אחרי קבילה חד צדדית וכבר יפסקו פסק וגזר דין, זהו הליך בלתי תקין ומנוגד ליהדות, מנוגד לערכי צדק עם כל הכבוד שברצוננו לקיים "וביערת הרע מקרבך" זה לא צריך להיות בצורה אספסופית אלא בצורה של חברה מתוקנת שיש לה מערכות משפט עם כללים כיצד היא מתנהלת.

הצדק עם מי בוויכוח הנפלא הזה שבין חברינו בבית המדרש?

והתשובה: הצדק עם זה אשר בא ואומר צריך הליך משפטי תקין. אוי ואבוי אם חברתנו תהיה בית דין שדה ששומעים שמועה חד צדדית וכבר גוזרים גזרה. כל דבר ודבר צריך להתברר. אין אנו יודעים את האמת עד שלא נברר אותה היטב, היטב.

מהשיח הנפלא הזה של חברי בית מדרשנו התגלגלו והגיעו גם לעניין נוסף. סיפרו לי שיש פרופסור למשפטים שמעתי עליו, קרמינצר שאמנם הדעות שלי והדעות שלו הרבה פעמים לא נפגשות, בלשון המעטה,. אבל סיפרו שהוא רואיין ברדיו בנוגע לחוק הלאום, והוא זעק זעקה גדולה ומרה מלווה בדמעות על אי השוויון של חוק הלאום גורם. ואז אומר אחד מחברי בית מדרשנו רואים שיש כאן אמיתיות ואם יש כאן אמיתיות, אולי באמת צריך ללכת לכיוון שמירת השוויון על חשבון הדאגה לעניין הלאומי.

ובכן, באמת רבותי העובדה שפרופ' שהוא דוגל בגישה ליברלית, נאורה ודואג לשוויון מציג עמדה ברדיו ובוכה אם היא מראה על אמיתיות. אין צל של ספק והוא גם אינטלקטואל, והוא לא אדם מן הרחוב. אבל מורי ורבותי, שוכחים בני אדם שמול הבכיה שלו יש לנו את הבכיה שלנו. אנחנו יום יום שלא מתראיינים ברדיו ובטלויזיה, בוכים יום יום על אובדן היהדות.

נכון מאוד, צריך לדאוג לזכויות הפרט, לחירותו, לכבודו, אבל הפרט לא קיים בחלל ריק לבד. הפרט הוא ייצור חברתי. יש עוד פרטים אחרים. החיים הם מורכבים, החיים הם לא כאלה שכל אדם מסתכל על עצמו ובזה נגמר. והואיל והחיים הם מורכבים, וצריך להסתכל על כל המכלול. לכן שיסתכל על העניין הזה שנקרא מדינה יהודית. אם הוא מדבר בשם השוויון המלא, אסור לו בשום פנים ואופן לקבל אפילו את מגילת העצמאות. ואפילו את ניסוח חוקי היסוד, מדינה יהודית דמוקרטית. כי אם מדברים על דמוקרטיה במלואה, ועל השוויון במלואו צריכה זו להיות מדינה לאזרחיה. אז זה באמת דמוקרטיה אמיתית. אז זה שוויון מלא.

אבל לתפוס את החבל בשני קצוותיו, לבוא ולומר זו מדינה יהודית וזו דמוקרטיה במיטבה כבר בית המשפט העליון לפעמים בישראל התחבט בשאלה הזו ויצא פס"ד של השופט דב לוין, נפלא ומופלא, הוא לא אדם דתי, והוא בא ואמר, אין מה לעשות מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, היא כזו, והיא תישאר כזו. ואנחנו דמוקרטיה ונהיה דמוקרטיה, כי נבטיח את ערכי הדמוקרטיה. אבל הבסיס שזה מדינת העם היהודי, אנשים רואים בזה דמוקרטיה מינוס, שיהיה דמוקרטיה מינוס, ובלבד של העם היהודי, כמדינת עם נרדף, עם אשר יש לו ייעוד מלפני אלפי שנים מאז אברהם אבינו, והוא גולה מארצו וחוזר לארצו, וגולה מארצו. וכל יום, כל יום מתפלל בתפילת שמונה עשרה, ומברך בברכת המזון על הארץ, מברך על בניית המקדש ומברך על כל הדברים האלה במשך אלפי שנים. וכל חתן שמתחתן זוכר את חורבן ירושלים ". אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

לא מדובר כאן רבותי באיזה שהוא עם פליט של מהגרים שהגיע לארץ בתור מהגר ודנים עליו אם באמת יקלטו אותו כמהגרים או לא כמהגרים. זה עם של עם ישראל הוא עם של ארץ הקודש. ולכן, אם אותו פרופסור קרמינצר יבוא ויסכים איתנו שזו מדינת היהודים, ושצריך לדאוג ליהדות המינימלית אשר תישרד, שלא יהיה מרשם להתבוללות, אנחנו איתו ללכת לתקן את עניין השוויון עד המקסימום שאפשר. אבל קודם כל לשמור על היהדות, ולשמור על הערך הזה שנקרא מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. לא שנגיע למדינת העם היהודי, ומכוח הדמוקרטיה יאמרו לנו מדינה לאזרחיה, ואז גם מגילת היסוד, וגם חוק היסוד ילכו לאלף עזאזל. וזהו התהליך. זהו התהליך הפוליטי, וזהו תהליך משפטי בבית המשפט ממי שעוקב, לגבי התהליך המשפטי האחרון. יש כרסום הולך וגובר לכיוון הזה של דמוקרטיה במלואה על חשבון הזכות של העם היהודי לארץ ישראל. ומשום כך בא חוק הלאום, הוא בא לעולם כדי להגן על זכותו של עם ישראל במדינת לאום ולא שיגידו רבותי, שמדינה לאזרחיה.

לכן מורי ורבותי, נכון מאוד הוא בוכה וגם אנחנו בוכים, כי אנחנו אחים. אנחנו צריכים לשבת. צריך בימים האלה להקים וועדת היגוי של אנשי רוח, של רבנים לא של פוליטיקאים. אנשים אשר ישבו על המדוכה הזו לא יום ולא יומיים, כי הגענו למשבר, לצומת דרכים.

צאו וראו בגלל חוק הפונדקאות שלכאורה מפלא לרעה את ההוא ואת ההוא, יצאו קרוב ל- 80,000 להפגנה. על חוק הלאום, למרות שמדברים נגדו, לא יצאו להפגנה. ז"א כאן מדובר באיזה שהיא תמורה או מהפכה שעוברת עלינו בחברה הישראלית, אשר מצדדת משדדת את מערכותינו. היא מנסה לנסות להקנות לנו תובנות חדשות אחרות. מה זה יחיד? מה זה משפחה? הכל מתפרק הכל משתנה. הוא והוא זה משפחה, היא והיא זה משפחה ואפשר להביא ילדים בלי חקירה, בלי דרישה. לא משנה אם באמת זה טובת הילדים, לא טובת הילדים שיגדלו בלי אמא, שיגדלו בלי אבא. שיגדלו במשפחה מסוג חדש ומודרני כזה. צריך לחכות לחקור לבדוק מבחינה מדעית, האם זה יהיה טובת הילדים או לא טובת הילדים. לכן צריך רבותי להקים ועדת היגוי של אנשי רוח ורבנים שישבו על המדוכה הזו על כל סולם הערכים, האנושי והיהדותי ועל זכותנו על ארץ ישראל ויוציאו דבר מתוקן. ויוציאו לחברה הישראלית דבר מתוקן, שאם לא כן אין לי צל של ספק. אנחנו חס וחלילה נתפרק. וכמו שבית שני, לא חרב בית שני אלא בגלל שנאת חינם, גם כאן הנה מרשם פשוט, הנה אם יחוקקו את חוק הפונדקאות גם לא להוא והוא, כמו שכבר עשו להיא והיא... וגם זה הכל לא בסדר. מחר מחרתיים רבותי, לא נוכל לעקוב אחרי רישום הנישואין, עם מי התחתנו? אולי הם מתחתנים עם אחיהם? אולי יבואו, מישהי תתחתן עם אחיה, ואין הם יודעים. לא יודעים אם מדובר בהיא והיא לא יודעים מי האבא. ואם מדובר בהוא והוא, לא יודעים מי האמא. אולי זה גוי? כי הוולד של האמא, אם היא גויה אז הוא גוי. כל אלה, רבותי, יגרמו לכך שבסופו של יום תהיה הפרדת דת מן המדינה, תהיה מדינה מערבית מודרנית ליברלית שתחתוך את העם מיהדותה. בסופו של יום תהיה מדינה לאזרחיה כי לא תוכל להשלים עם שני דברים שונים בהחלט ואילו היהודים הדתיים יתרכזו מסביב לעצמם. אלה ישרדו כי הם שומרים שלא יתבוללו. אלה ישרדו ואחרים חס וחלילה יטמעו אלא אם כן ישובו בתשובה חלק מהם. חבל להגיע לקרע הלאומי הזה. יש צורך להציל את הקרע הלאומי הזה, כפי שהצעתי על ידי הקמת וועדת היגוי רוחנית, חברתית של אנשים נבונים שישבו על המדוכה הזו של סולם הערכים ויוציאו דבר מתוקן מתחת לידיהם.

תאריך: 
30/07/18 י"ח אב התשע"ח
x

Audio Playlist