דילוג לתוכן העיקרי

האם שינוי שם יכול לשחרר את החייב מאחריותו לחוב בשטר הנושא את שמו הקודם?