האם נהג נכון שר החקלאות ששכשך רגליו בנחלי הגולן לעידוד התיירות למרות ספק סכנה שבדבר?

תאריך: 
22/08/18 י"א אלול התשע"ח
x

Audio Playlist