דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לנזיר לטעום התערובת אם יש בה יין ולפלוט כשם שמותרים לעשות כך ביום התענית?