האם רשאי נהג לעצור על מנת לאפשר לנהג אחר השתלבות לנתיב שלו?

תמלול לא ערוך.

שאל חברנו ר' אברהם חמדי הי"ו את השאלה הבאה. נהג שנמצא בנתיב מסויים עמוס מאוד מאוד מבחינה תחבורתית ויש נהג מימינו אשר רוצה להשתלב שלא כתור. האם מותר לו לעצור כדי לאפשר לאותו נהג שבא מהצד הימני ועוקף ולהשתלב בתור שלא כתור. האם הדבר הזה מותר או אסור?

תשובה: מבחינה עקרונית הדבר הזה אסור, כי בגמרא במסכת סנהדרין דנו בעניין ספינות אשר מגיעות ממיצר וצריכות לעבור את המיצר מי קודמת למי אם שתיהן הגיעו כאחת. חז"ל אמרו שאם שתיהן הגיעו כאחת ואחת עמוסה ואחת ריקה, נקדים את העמוסה שיש לה בעיות תפעוליות הרבה יותר קשות. כמו כן, ברגע שיש שוויון מוחלט בין שתי הספינות הרי יצטרכו להסכים ביניהם מי קודמת, מאחר והסדר קדימה יש לו משמעות כספית, עסקית. אדם צריך להגיע לעסק. אדם צריך להגיע בזמן לעבודה או כיוצ"ב. לכן תור שווה כסף ולא סתם נותנים אפשרות להקדים, אלא תור שווה כסף ומשום כך אסור לגזול תור של מישהו כיוון שהוא זכה והוא ראשון, כל הקודם תחילה ואין להקדים. ואם אדם רוצה לעצור כדי שזה שנמצא מימינו יוכל להשתלב, הוא אמנם רשאי לוותר על תורו, אינו רשאי לוותר על כל אלה שמאחריו. ומעשה שהיה כך היה. הגעתי פעם לבנק והייתי אמור לעמוד בתור בדלפק, כדי להגיע לדלפק ולקבל שירות בנקאי. ראה אותי מי שראה ואמר הרב בוא במקומי. והתכוון אותו אחד שילך הוא לסוף במקומי. פשוט החלפה לכל דבר ועיקר. קפץ מי שקפץ ואמר הב הוא כמו כל אדם, ואין להקדים אותו בשום דבר. אמר לו, אבל אני נותן לו את התור שלי ואינני גוזל ממך מאומה, שהרי אני הולך בסוף במקומו. וכולם הצדיקו את העניין הזה כי זה דבר פשוט. אם אותו אדם שנתן לי את תורו היה מחזיק בתורו, רק נותן לי שאני אהיה לפניו הוא טוב על חשבון אחרים. ואסור להיות טוב על חשבון אחרים, כי יש לכל אחד ואחד את השיקולים שלו, את סדרי העדיפות שלו, את הבעיות שלו. לכן, הוא אשר אמרנו, אסור לאדם לתת לזה שמימינו להשתלב כי זה בא גם על חשבון אחרים, אלא אם כן, הוא יודע שמדובר בדבר דחוף כגון: הוא היודע שאותו אדם מוביל אישה ללדת. הוא יודע שאותו אדם מוביל מישהו לבית חולים כך שזה לא אמבולנס אלא פרייבט. אבל הוא יודע, הוא יודע בגלל עניינים האלה. מותר לו לעצור כדי שההוא ישתלב, כי בדבר כזה כל אחד מוותר וחייב לוותר. אבל כל שאין סיבה כזו, כאמור אסור.

תאריך: 
30/11/18 כ"א כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist