היש נסיבות שיעשה האדם דין לעצמו למרות הכלל: 'המוציא מחברו עליו הראיה'?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪