האם רשאים להעביר ספר תורה מבית הכנסת לבית האבלים וכיו"ב?

תאריך: 
21/01/19 ט"ו שבט התשע"ט
x

Audio Playlist