האם רשאים למנות מפעיל הקדש בשכר, לנאמן ההקדש?

תאריך: 
06/02/19 א' אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist