האם רשאית בת השרות הלאומי לסייע לקשיש עיוור בנושאים שונים כולל במגע יד?

תאריך: 
26/02/19 כ"א אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist