מהם הנסיבות שיתחייב האדם בנזקים שגרם בנו הקטן?

תאריך: 
03/08/12 ט"ו אב התשע"ב
x

Audio Playlist