האם מותר לגנוב מאדם חומר מזיק שהוא מכור לו?

x

Audio Playlist