דילוג לתוכן העיקרי

מה רצו חכמי ישראל לאותת בהלכה שאין אומרים הספד בשני ימי הפורים אף באדר א'?