דילוג לתוכן העיקרי

יש להעדיף הבכור הערכי על הבכור הביולוגי