דילוג לתוכן העיקרי

כל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף', מהו המסר שטמנו חז"ל במשפט זה