האם רשאים להעביר מיטת אישה הנפטרת דרך בית הכנסת או ברחוב?

תאריך: 
13/06/19 י' סיון התשע"ט
x

Audio Playlist