האם מותר למנהל ירא שמים לאשר פעולות בחברת בת השותפה עם חברה המוכרת מצרכים שאינם כשרים?

x

Audio Playlist