דילוג לתוכן העיקרי

הגישה החילונית

1 מה טוב ונכון בגישה החילונית? הדרישה להפעיל תחבורה בשבת? הדרישה לאפשר תהלוכות תועבה בכל ערי ישראל?

2 בנושא השיעור שבו נאמר בערך "עלינו לראות את הטוב והנכון שבכל חלקי החברה בארץ",

השאלה:  "מה ניתן לראות כטוב ונכון בגישה החילונית לחיים?"

(לדוג' שאיפת החברה החילונית להפעיל תחבורה בשבת ואת תמיכתם בהרס התא המשפחתי בעם ישראל)

Subscribe to יחסי דתיים - חילוניים