דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים התלמידים להתנכל למי שנראה להם פוגע בכבוד רבם?