האם רשאי שלא לומר בעשי"ת 'ובכן יתקדש' כאשר לא יוכל להשתלב באמירת קדושה עם הציבור?

תגיות: 
תאריך: 
16/09/19 ט"ז אלול התשע"ט
x

Audio Playlist