דילוג לתוכן העיקרי

היש חובה, בהפרת נדרים, לחזור שלש פעמים על הלשונות: שרוי, מחול, מותר?